so ahm ahm sah

laya sthan hi utpati sthan

mukti and bandhan

Gunatit akhand awastha

apna swaroop

vichar shakti and tanmayta

Shiv yogi ji se mulakat

Gyan Ka Anubhav

Lokwat Lila Kaiwalam

Vastvikta aur Adambar

Karan Awastha mein Jagriti

Sam Darshi Kaise Rahen

Upar Ka Avaran