Yatharth Gyan da Anubhav

Kalpana Man budhi de sandharv wich

Agyan te Chetna

Sada Acharan

Amrit Vachan

Jhoot te Sach

janam te maut

Andar Jhati

Vyaktigat te Samashtigat Budhi

Ki Tuhadi Apni Shakti hi Sarvatra Hai

Man Budhi ik Bhul

Question answers

Paramatma Bahut nede hai

Chahna Dukha da Karan

prashanotra

Amrit Varkha

Duniya ek kaidkhana